Quick Links Download catalog FAQ Videos Lens Finder
ContactUs

Ophir Optronics旗下CO2光学事业部门推出的创新性1微米波长光学器件,适用于高功率光纤激光器

fiber optics 全球知名的精密红外光学元件、光量测仪器和3D非接触测量设备领军企业,Ophir Optronics宣布旗下CO2光学事业部门研制成功适用于高功率、1微米波长激光系统的先进光学器件Fiberlens。
这款光纤光学器件适用于1030-1080 nm范围内的所有1微米波长激光应用,包括光纤激光器、碟片激光器和YAG激光器。

Ophir经OEM认可的熔融石英透镜为1微米波长激光器件提供最出色的性能,超低的吸收率(1.03-1.08微米<50 ppm),严格的焦距公差(±0.5%),激光损伤阈值高于10焦耳。


光纤光学器件产品包括

  • § 可作为OEM光学器件和更换用光学器件的UV级熔融石英透镜和准直透镜
  • 可作为碎片防护屏障保护1微米透镜免受激光加工中溅射损伤的UV级熔融石英光纤保护窗镜。

下文介绍了一些最受欢迎的Ophir 1微米波长光学器件产品

Fused Silica - Fiber Lens光纤透镜

光学器件类型 Ophir产品编号 镀膜 直径
Inch(英寸)
直径(毫米) 焦距(英寸)
边厚(毫米)

透镜

632284-117 AR/AR 1.50 38.1 7.50 7

透镜

631931-117 AR/AR 1.18 30.0 -13.50 5.8

透镜

631932-117 AR/AR 1.18 30.0 3.56 3.1

透镜

631933-117 AR/AR 1.18 30.0 -26.73 5.5

透镜

631934-117 AR/AR 1.18 30.0 3.37 2.9

透镜

632291-117 AR/AR 1.50 38.1 7.09 3

透镜

632292-117 AR/AR 1.50 38.1 8.66 3.3

透镜

632294-117 AR/AR 2.00 50.8   11.6
透镜 632331-117 AR/AR 1.18 30.0 7.87 3.7
透镜  632754-117 AR/AR 1.00 25.4 -8.00 6

1 micron optics windows for high power fiber lasers保护窗镜

光学器件类型 Ophir产品编号 镀膜 直径
Inch(英寸)
直径(毫米) 边厚(毫米)
保护窗镜 632445-117 AR/AR 1.00 25.4 3
保护窗镜 632498-117 AR/AR 1.97 50.0 2
保护窗镜 632252-117 AR/AR 0.88 22.35 4
保护窗镜 632251-117 AR/AR 1.34 34.0 5
保护窗镜 632336-117 AR/AR 1.00 25.4 4
保护窗镜 632713-117 AR/AR 2.17 55.0 1.5
保护窗镜 632755-117 AR/AR 1.26 32.0 6.35
保护窗镜 632851-117 AR/AR 1.42 36.0 5
保护窗镜 632757-117 AR/AR 0.47 12.0 2